Hinnasto ja aineisto

Yleiset myyntiehdot 2018

Myynti- ja toimitusehdot

Mainosaikaa/-tilaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, jotka sitoutuvat noudattamaan Bauer Median myyntiehtoja. Mainosaikaa/-tilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle.

Bauer Media pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen aikavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. Tästä ilmoitetaan mainostajalle välittömästi samalla, kun Bauer Media pyrkii antamaan tilalle uuden, entistä vastaavan lähetysajan / -paikan.

Mainostaja vastaa mainosaineiston sisällöstä ja aineiston omistus- ja käyttöoikeuden hankkimisesta.

RADIOMAINONNAN OSTOTAVAT

Bauer Media myy valtakunnallisesti spotti- ja kohderyhmäkauppaa.

Kohderyhmäkampanjat

 • Bauer Total KR-kauppa myydään KR:ssä 9+ vuotiaat CPT 2,95€
 • Kohderyhmäkauppa on kelluvaa mainosaikaa klo 06 – 24 välillä.
 • Kampanja-aika tulee olla minimissään 7 vuorokautta yhtäjaksoisesti.
 • Bauer Medialla on oikeus rajoittaa myytävissä olevan Kelluvan kohderyhmäkaupan määrä.
 • Indeksikaudet eivät koske kelluvaa kaupankäyntiä.

Spottikampanjat

 • Spottikampanjoita voi ostaa kanavakohtaisesti tai valmiiksi räätälöityinä kanavapaketteina:
  • Bauer NCK = globaali kokeilijaryhmä. Kohderyhmä koostuu alle 35- vuotiaista, joille maailma on avoin ja jotka arvostavat nopeasti hahmotettavaa ja keskustelevaa viestintää.
  • Bauer NAISET = arjen asiantuntijat. Kohderyhmä arvostaa hyvää ja toimivaa arkea. Heidän huomionsa kiinnitetään nopeilla vinkeillä, osallistamalla sekä itselle merkityksellisellä mainonnalla.
  • Bauer MIEHET = tiedostavat miehet. Etenkin perheen isompien investointien suunnitteluun vaikuttava kohderyhmä, jonka elämä on pääosin vakiintunutta ja omaan hyvinvointiin ollaan valmiita panostamaan. Suosittelu, vinkit, vertailut, testitulokset ja muiden kokemukset saavat kokeilemaan uusia asioita.
  • Bauer NINnautiskelijat. Kohderyhmän hankintoja ohjaavat laatu ja elämykset. Ryhmään kuuluvat ovat usein kauppojen parhaita asiakkaita. Uutuudet kiinnostavat ja suosittelut aktivoivat harkitsemaan hankintaa.

Radiomainonnan hinnoittelu

Mainosspotin hinta määräytyy blokkikohtaisen sijoittelun ja toistomäärien mukaan. Blokkikohtaiseen hintaan vaikuttavat kuuntelijamäärä ja kapasiteetti.

Hinnoittelun lähtökohtana määritellään bruttohinta 30 sekunnin pituiselle mainosspotille. Eripituisille spoteille hinnat saa kertomalla 30 sekunnin spotin hinnan radiomainoksen spotti-indeksitaulukon kertoimen avulla. Spotti-indeksitaulukko löytyy Radiomedian sivuilta.

Bauer Median kanavien spottiostamisen ja kanavapakettien bruttohinnat ovat Telmarin RBP radiosuunnitteluohjelmistosta.

Kohderyhmäkauppatarjoukset tehdään Bauer Median kampanjasuunnittelussa, pyydä tarjous kampanja@bauermedia.fi

 

Määräpaikkakorotus

Top & Tail +10%

First in break +30%

Kampanja voi sisältää 5 eri spottia, lisäspottien tallennuksesta veloitamme 50 € +alv 24 % / spotti, joka laskutetaan erikseen.

 

Mainosten sisältö ja mainosmateriaali

Mainosten sisällön tulee täyttää lakien, asetusten ja viranomaisten määräysten asettamat vaatimukset.

Bauer Medialla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainosten esittämisestä, mikäli mainokset eivät ole vaatimusten mukaisia

Lakisääteiseen infotekstiin myönnämme maksimissaan 15 s veloituksetonta aikaa. Varsinaisen mainostekstin tulee olla pidempi kuin veloituksettoman osan. Infoteksti pitää olla selkeästi sijoitettuna spotin lopussa eikä sitä ajeta erillisenä spottina.

Lääkemainokset on toimitettava ennakkotarkastettavaksi Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalle.

Mainostaja vastaa siitä, että mainos on lakien ja asetusten sekä hyvän tavan mukainen. Mainostaja vastaa mainosmateriaalin kaikista käyttöoikeusmaksuista sekä kolmannelle osapuolelle maksettavista kustannuksista.

 

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa:

 • väkevät alkoholijuomat (yli 22 promillea)
 • tupakkavalmisteet
 • vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai lääkehoidot

Tuotteet ja palvelut, joiden mainonnassa rajoituksia:

 • mietoja alkoholijuomia (max 22 promillea) saa mainostaa klo 22.00 – 7.00 välisenä aikana
 • K18 -tuotteita saa mainostaa klo 23.00 jälkeen

 

Yhteistoimintapalkkio

Yhteistoimintapalkkio suoritetaan Bauer Media Oy:n hyväksymille tahoille, jotka sitoutuvat noudattamaan myynti- ja toimitusehtoja. Yhteistoimintapalkkio on mediatoimistoille 15 %.

 

Tarjouksen voimassaolo ja kampanjan vahvistaminen

 • Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päivämäärästä
 • Vahvistettua kampanjaa ja sen ajoaikoja voidaan muuttaa 7 työpäivää ennen kampanjan aloituspäivää
 • Mikäli spottipituudet aiheuttavat muutoksia kampanjaan, muutokset tehdään säilyttämällä vahvistettu alkuperäinen budjetti. Nämä muutokset on tehtävä 2 vrk ennen kampanjan aloituspäivämäärää
 • Laskutamme kampanjan alkuperäisen vahvistuksen mukaisesti mikäli spottia ei toimiteta 2 vrk ennen kampanjan aloitusta

MUUTOKSET KÄYNNISSÄ OLEVAAN KAMPANJAAN

Perimme lisämaksun kampanjan nettohinnan lisäksi á 500 € / muutos + alv24 %, joka laskutetaan erikseen.

 • Uusien spottien tai spottipituuksien
  • lisäys
  • vaihto
  • vahvistetun kampanjasuunnitelman muutos
 • Kampanjan keskeytys ja toistojen siirto sovittuun myöhempään ajankohtaan
  • laskutamme pyörineet toistot
  • päivitetty kampanja laskutetaan erikseen, vähintään alkuperäisen vahvistetun nettosumman mukaisesti
  • veloitus 100 % jos toistoja ei siirretä

Vahvistetun kampanjan peruutus

Allekirjoitetun kampanjasopimuksen purkamisesta veloitetaan peruutusmaksu 25 %, joka lasketaan kampanjan vahvistetusta nettoarvosta.

Mikäli vahvistetun kampanjan peruutus tapahtuu alle 7 vuorokautta ennen kampanjan alkua, peruutusmaksua veloitetaan 100 % kampanjan vahvistetusta nettoarvosta.

Maksuehdot

Laskutus kampanjan alkaessa, maksuehto 14 päivää netto. Viivästyskorko 7 %. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä 8 vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

Oikeus käyttää mainoksia

Bauer Medialla on halutessaan oikeus käyttää asiakkaan toimittamaa mainosmateriaalia koulutus-, tutkimus- ja esittelykäytössä sekä omilla internetsivuilla mikäli mainostaja ei sitä kirjallisesti kiellä.

Myyntiehdot, sisältömarkkinointiyhteistyö

Mainosten sisältö ja mainosmateriaali

Bauer Media tuottaa taajuus-, desktop- ja tablettilaitteiden sekä mobiilin materiaalit asiakkaan toimittaman aineiston perusteella. Bauer Media hyväksyttää kaiken materiaalin asiakkaalla ennen esittämistä tai julkaisua.

Natiivisisällöt tuotetaan toimituksen näkökulmasta eivätkä ne sisällä asiakkaan taktista viestiä. Bauer Media pidättää itsellään päätösvallan sisällöstä.

Oikeus käyttää materiaalia

Asiakkaan halutessa käyttää juontajien kuvia tai yhteistyön muuta sisältöä kampanja-ajan ulkopuolella muihin tarkoituksiin, tulee mahdollisista korvauksista sopia juontajan kanssa erikseen.

Maksuehdot

Kampanja laskutetaan yhteistyön alkaessa. Maksamattomalle, erääntyneelle laskulle on suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Mikäli sisältö-, promootio- tai ohjelmayhteistyön purkaminen tai sponsorointisopimuksen purkaminen tapahtuu 2 kk ennen aloitusta tai myöhemmin, peruutusmaksua veloitetaan 50 % sopimuksen nettoarvosta.

Asiakas vastaa palkintojen veroista. Palkintojen toimittamisesta / lähettämisestä laskutetaan erikseen.

Promootioista ja sponsoroinnista ei myönnetä ennakkovaraajan etua eikä vuosisopimusalennusta. Ne kuitenkin kasvattavat vuosisopimusta. Bauer Media pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin.

 Tarjouksen voimassaolo ja kampanjan vahvistaminen

Tarjous on voimassa 2 kk tai kunnes kyseinen ohjelmapaikka on myyty.

Sisältöyhteistyökampanja tulee vahvistaa vähintään 3 viikkoa ennen kampanjan alkua. Vahvistuksen tullessa myöhemmin, emme voi taata, että kampanja alkaa ajallaan. Asiakkaan halutessa muutoksia jo hyväksyttyyn käsikirjoitukseen ja/tai äänituotantoon, siitä laskutetaan erikseen 500 €.

Kampanjamuutokset

Jos Bauer Median tuotteeseen tai yhteistyöhön kiinnitettyyn henkilöstöön tulee muutoksia, Bauer Media suunnittelee korvaavat vaihtoehdot parhaaksi katsomallaan tavalla.

Mikäli yhteistyön ajalle ajoittuu arkipyhiä tai muita sisällön tuottamiseen vaikuttavia asioita, kuten festivaali-, kiertue- tai messulähetyksiä, ei näinä päivinä ajeta tunnisteita. Ajamatta jääneet tunnisteet korvataan promootiospoteilla niin, että yhteistyön tavoittavuus pysyy samalla tasolla.

Valtakunnallinen radiomainonta

Kohderyhmäkampanjat

 • Bauer Total KR-kauppa myydään KR:ssä 9+ vuotiaat CPT 2,95 €
 • kohderyhmäkauppa on kelluvaa mainosaikaa klo 06 – 24 välillä
 • kampanja-ajan tulee olla minimissään 7 vuorokautta yhtäjaksoisesti
 • Bauer Medialla on oikeus rajoittaa myytävissä olevan kelluvan kohderyhmäkaupan määrää
 • indeksikaudet eivät koske kelluvaa kaupankäyntiä

Spottikampanjat

 • Spottikampanjoita voi ostaa kanavakohtaisesti tai valmiiksi räätälöityinä kanavapaketteina:
  • Bauer NCK = globaali kokeilijaryhmä. Kohderyhmä koostuu alle 35- vuotiaista, joille maailma on avoin ja jotka arvostavat nopeasti hahmotettavaa ja keskustelevaa viestintää.
  • Bauer NAISET = arjen asiantuntijat. Kohderyhmä arvostaa hyvää ja toimivaa arkea. Heidän huomionsa kiinnitetään nopeilla vinkeillä, osallistamalla sekä itselle merkityksellisellä mainonnalla.
  • Bauer MIEHET = tiedostavat miehet. Etenkin perheen isompien investointien suunnitteluun vaikuttava kohderyhmä, jonka elämä on pääosin vakiintunutta ja omaan hyvinvointiin ollaan valmiita panostamaan. Suosittelu, vinkit, vertailut, testitulokset ja muiden kokemukset saavat kokeilemaan uusia asioita.
  • Bauer NIN = nautiskelijat. Kohderyhmän hankintoja ohjaavat laatu ja elämykset. Ryhmään kuuluvat ovat usein kauppojen parhaita asiakkaita. Uutuudet kiinnostavat ja suosittelut aktivoivat harkitsemaan hankintaa

Sisältömarkkiointiyhteistyöt

 • Sisältömarkkinointiyhteistyöllä luomme brändisi tuntuisen kokemuksen
  • tavoittavasti useissa jakelukanavissa
  • kohdeyleisöä kiinnostavasti
  • erottuvasti
  • helposti ja vaivattomasti
 • Vaikuttajayhteistyössä juontajamme aktivoivat ja sitouttavat
  • aidolla, omakohtaisella tarinankerronnallaan
  • mutkattomalla suhteellaan yleisöön

Ammattilaisemme auttavat entistä vaikuttavamman mainonnan suunnittelussa, ole yhteydessä: bauermedia.fi/yhteystiedot

Alueellinen radiomainonta

Alueellinen radiomainonta

Bauer Medialla on Suomen laajin  radiomyyntiverkosto alueellisesti. Voit markkinoida lähes 30 eri alueella Hangosta Rovaniemelle, Raumalta Joensuuhun. Tarjoamme alueelliseen mainontaan Iskelmän, Radio Cityn, Radio 957:n ja Radio Pookin taajuuksia sekä kattavasti Bauer Median digitaaliset alustat.

Radiomainonta tuo liiketoiminnallista hyötyä – asiakkaamme suosittelevat

 

Radiomainonnan aineisto-ohjeet

Toimitusehdot

Mainostaja vastaa mainosaineiston sisällöstä ja aineiston monistus- ja käyttöoikeuden hankkimisesta.

Radio

Materiaalin tulee olla meillä viimeistään 2 arkipäivää ennen kampanjan alkua. Esimerkiksi kampanjan alkaessa perjantaina, spotti tulee toimittaa edeltävänä keskiviikkona klo 11 mennessä.
Spotit Wav (16bit, 44.1KHz) sekä mp3 (väh. 128kbps 44.1KHz)
Materiaalin e-mail osoite: mainos@bauermedia.fi

Onlinemainonnan hinnasto

Online-hinnasto

MainospaikkaKoko (px, kt)HinnoittelumalliHinta (€)
ROSRON (Bauer)
avaussivu960x540 px, max 80 ktCPM40,0040,00
interstitiaali800x500 px, max 80 kt40,0040,00
paraati980x400px, max 80 kt30,00 26,50
maksiparaati980x552 px, max 80 kt38,0038,00
jättiboksi468x400 px, max 60 kt6,505,50
mainosboksi300x250 px, max 60 kt 6,004,50
torni200x900 px, max 80 kt6,505,90
tarrakulma300x200 px, max 40 kt12,00 12,00
tarrakulma korkea300x400 px, max 40 kt17,0017,00
-
RM mainosboksi 3D (4 slidea)300x250 px, max 80 kt9,007,20
RM paraati 3D (4 slidea)980x400_1400x650 px36,0036,00
RM Click to fullscreen160x600 px ja 980x1207,807,80
RM Double Open Door 1680x800 px40,0040,00
RM Floor Ad 1200x70_980x400 px25,0025,00
RM Vertical Curtain Reveal 300x250, 980x120_1600x1000 px 40,0040,00
AUDIO- JA VIDEO PREROLL
video preroll, midroll, postroll35,0035,00
video inreadCPV 50 % 0,100,10
kohdennuksella 0,20kohdennuksella 0,20
MOBIILI
mob. avaussivu Vaaka 960x640 px
pysty 640x960 px
max 95 kt
CPM25,0025,00
mob. paraati300x300 px *, max 80 kt16,0013,50
mob. paraati 3D cube (4 slidea)300x300 px *, max 80 kt17,0015,00
mob. paraati+kalenterimainos300x300 px *, max 80 kt18,0015,50
mob. videoparaati320x180 *19,0016,00
Motion AdCPE (netto)0,900,90

*) 300x300px kokoiset jpg-, png- ja gif-muotoiset mobiilimainokset saadaan skaalautumaan paremmin, jos materiaali on toimitettu myös koossa 600x600px. Html5-toteutukset on toimitettava koossa 300x300px.

RM = Rich Media –ratkaisut: lue lisää

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Myyntiehdot tarkemmin osoitteessa www.bauermedia.fi/hinnasto-ja-aineisto.

Selvennykset

Bauer ROS (yksittäin ostettavat sivustot)
voice.fi, iskelma.fi, radiocity.fi, radionova.fi, nrj.fi, radionostalgia.fi, radiopooki.fi, radiosuomirock.fi, radio957.fi

Bauer RON (sivustokokonaisuus)
voice.fi, iskelma.fi, radiocity.fi, radionova.fi, nrj.fi, radionostalgia.fi, radiopooki.fi, radiosuomirock.fi, radio957.fi

Lisähintaiset tuotteet
Kohdennuslisä CPM +20 %: alueellinen, ajallinen, frekvenssi, retargetointi, datakohdennus
Laajeneva mainosmuoto: CPM +20 %
RON aluekohdennuksella: CPM RON +20 %

Video inread
Mainos näytetään artikkelin sisällön keskellä, suositeltu pituus max 30 s.

Video preroll, midroll, postroll
Mainosvideo näytetään sisältövideon yhteydessä joko aluksi, mainoskatkomaisesti tai sisältövideon päättyessä.

Rajoitteet

 • tarrakulma, avaussivu ja interstitiaali näytetään aina eriaikaisesti.
 • tarrakulman, avaussivun ja interstitiaalin materiaalirajoitus: jpg, png tai gif (flash- tai html5-toteutuksia ei voi käyttää).
 • jättiboksi, mainosboksi ja torni eivät näy nrj.fi:ssä eikä radionostalgia.fi:ssä.

Onlinemainonnan myyntiehdot

Myynti- ja toimitusehdot

Mainostilaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, jotka sitoutuvat noudattamaan Bauer Median myyntiehtoja. Mainostilaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä edelleen kolmannelle osapuolelle.

Mainostaja vastaa mainosaineiston sisällöstä ja laillisuudesta sekä aineiston omistus- ja käyttöoikeuden hankkimisesta.

Mainosohjeet ja -muodot löytyvät aineisto-ohjeista. Bauer Median antamista aineisto-ohjeista ei saa poiketa ilman että asiasta on erikseen sovittu. Evästeiden ja muiden kohdentamiseen ja raportointiin liittyvien tekniikoiden käyttö mainoksissa on sallittu ainoastaan Bauer Median suostumuksella.

Kampanjamuutokset

Kampanja-aineiston saapuessa myöhässä Bauer Media pyrkii ensisijaisesti siirtämään kampanjan päättymisajankohtaa tai korvaamaan ajamatta jääneet näytöt seuraavan kampanjan yhteydessä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, suhteutetaan kampanjan näytöt käytettävissä olevaan kampanja-aikaan. Tällöin asiakas on kuitenkin velvoitettu maksamaan sopimukseen kirjatusta näyttömäärästä.

Maksuehdot

Onlinekampanjoista ei myönnetä ennakkovaraajan etua eikä vuosisopimusalennusta. Ne kasvattavat kuitenkin vuosisopimusta. Bauer Media pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin.

Mikäli mainosnäytöt jäävät sovitusta yli 5 %, voi Bauer Media joko jatkaa kampanjaa päättymispäivän jälkeen tai korvata ajamatta jääneet näytöt seuraavan kampanjan yhteydessä. Kampanja mitataan Bauer Median käyttämällä mainonnanhallintajärjestelmällä. Bauer Media ei ole hyvitysvelvollinen tapauksissa, joissa asiakkaan tai mediatoimiston käyttämän toisen järjestelmän mittaustulos eroaa Bauer Median käyttämän mainonnanhallintajärjestelmän tuloksista. Bauer Media ei hyvitä alle 5 % sovituista mainosnäytöistä jääneitä kampanjoita.

Bauer Media pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta mainoksen siirtämiseen tai tehtyjen  kampanjavarausten peruuttamiseen, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.

Onlinemainonnan aineisto-ohjeet

VERKKOMATERIAALIN AINEISTO-OHJE

Verkkomainosmateriaali toimitetaan esitysvalmiina zip-pakattuna liitetiedostona tarvittavin saatetiedoin varustettuna sähköpostiosoitteeseen banneri@bauermedia.fi viimeistään kolme arkipäivää ennen kampanjan alkua. Erikoistoteutuksissa aikaa tarvitaan viisi arkipäivää.

Mainosten hyväksytyt muodot ovat jpg, gif ja png tai html5-toteutus. Selainten Flash-tuki on merkittävästi heikentynyt syksyllä 2015. Suosittelemme animoitujen/toiminnallisten toteustusten tekemistä HTML5-muotoon. Html5- ja Flash-aineistosta tarvitaan myös kuvaversio varmistukseksi. Tarrakulmassa, interstitiaalissa ja avaussivussa on mahdollista esittää vain kuvia (jpg, gif ja png).  Html5- ja Flash-aineistosta on edempänä tarkempaa ohjeistusta.

Lisäksi tarvitaan aina URL-osoite, johon mainos linkitetään.

Mainontaa voidaan esittää myös ulkopuolisen mainonnanhallintajärjestelmän tagien kautta, jolloin asiakas toimittaa tarvittavat tagit meille. Tagien on toimittava DoubleClick for Publishers (DFP) -mainonnanhallinnanjärjestelmän kanssa.

Mainoksen linkki aukeaa aina erilliseen (_blank) selainikkunaan. Tämä on otettava huomioon flash- ja html5-materiaalien kohdalla, samoin ulkopuolisen mainonnanhallintajärjestelmän kautta ajettavassa mainonnassa.

ERI MAINOSMUOTOJEN PIKSELIKOOT (LEVEYS X KORKEUS) JA MAKSIMIPAINOT (KILOTAVUA)

DESKTOP: YLÄMAINOSPAIKKA:
jättibanneri: 728x90px, 40kt
panoraama: 980x120px, 80kt
paraati: 980x400px, 80kt
maksiparaati: 980x552px, 80kt

DESKTOP: VASEN REUNA:
suurtaulu: 140x350px, 40kt
pidennetty suurtaulu: 160x600px, 80kt
torni: 200x900px, 80kt

ARTIKKELISISÄLLÖN LOMASSA:
mainosboksi: 300x250px, 60kt
jättiboksi: 468x400px, 60kt (vain desktop)

DESKTOP: SISÄLLÖN PÄÄLLÄ KELLUVAT TOTEUTUKSET:
interstitiaali: 800x500px, max 80kt
tarrakulma: 300x200px, 40kt
avaussivu 960×540 px, max 80 kt

MOBIILI:
mobiiliparaati: 300x300px, max 80kt (lisäksi voi toimittaa 600x600px kokoisen version toteutuksesta)

LAAJENEVA BANNERI: Laajeneva banneri laajenee suuremmaksi, kun käyttäjä vie hiiren sen päälle ja pienenee kun käyttäjä vie hiiren pois bannerin päältä. Esimerkiksi laajeneva panoraama on pienenä kooltaan 980×120 pikseliä ja alaspäin laajentuneena 980×400 pikseliä. Panoraama aukeaa alaspäin.
Oikean reunan bannerit voivat olla myös laajenevia, jolloin laajenemissuunta on vasemmalle. Oikean reunan mainos on 160 x 600 pikseliä ja laajentuneena 320 x 600 pikseliä.
Jos laajeneva mainos toimitetaan jpg-, png- tai gif-muodossa, tarvitaan peruskoon ja laajentuneen koon tiedostot erillisinä. Laajentumistoiminnallisuus rakennetaan mainospalvelimelle. Flash-muodon kohdalla peruskoon ja laajentuneen koon näyttämiseen tarvittava toiminnallisuus tulee rakentaa flash-toteutuksen sisään jolloin mainonnanhallintaan toimitetaan vain yksi laajentuneen koon tiedosto. Tarvittava peruskoon piilotustoiminnallisuus tehdään mainospalvelimelle.

ESILAAJENEVA PANORAAMA muodostuu kahdesta kuvatiedostosta (jpg, gif jne). Kuvatiedostojen koot ovat 980×400 ja 980×120. Ei siis voi toimittaa flash tai html-muotoisia mainoksia.

ERITYSOHJEET HTML5-MUOTOISELLE MATERIAALILLE

Html5-muotoinen toteutus toimitetaan valmiina zip-pakettina, joka sisältää kaiken mainoksessa näytettävän materiaalin; html-tiedoston, kuvatiedostot ja mahdolliset muut tiedostot. Toteutuksessa voi käyttää html-, css- ja javascript-ominaisuuksia. Myös pieniä javascript-kirjastoja voi tarvittaessa käyttää, mutta jQueryn käyttö toteutuksissa ei ole sallittua. Myös suurten ulkoisten fonttitiedostojen käyttä tulee välttää. Mahdollisista toteutukseen ulkoisista lähteistä ladattavista tiedoista tai tiedostoista on sovittava erikseen, ja varmistettava latauksen luotettavuus.

Toteutuksen toimiminen eri selaimissa ja eri ympäristöissä on mainostajan vastuulla. Toteutuksen on oltava SSL-yhteensopiva, jotta se voidaan näyttää myös HTTPS-sivustoilla. Samoin mainostajan on huolehdittava siitä, että toteutus ei häiritse käyttäjien päätelaitteiden suorituskykyä. Tarkempia tietoja html5-toteutuksista on IAB:n ohjeistuksessa.

Bauer Media käyttää mainonnan jakelussa DoubleClick for Publishers (DFP) -mainospalvelinta. Materiaalin pikselikoko määritellään html-tiedoston head-osiossa esimerkissä näkyvällä meta-tagilla. Toteutuksen html-koodin metatiedoissa merkistöksi on määriteltävä ”UTF-8”. Linkitykset toteutetaan clickTag-parametreillä esimerkissä kuvatulla tavalla; head-osiossa määritellään Javascriptillä clickTag-muuttujaksi haluttu linkki. Jos linkkejä halutaan yhteen toteutukseen useampi, on mahdollista käyttää clickTag2, clickTag3 jne. -muuttujia.

Mikäli Google Web Designer -ohjelmistoa käytetään html5-toteutusten tekoon, on ympäristöksi valittava ”DoubleClick”. GWD:llä luoduissa toteutuksissa käytetään clickTag-muuttujien määrittelyn asemesta exit event -toiminnallisuutta. Katso tarkempia ohjeita tästä.

Tarrakulmassa, interstitiaalissa ja avaussivussa ei ole mahdollista esittää html5-toteutusta (näissä mainosmuodoissa hyväksytään jpg-, png- ja gif-muodot).

Esimerkki toimivasta 300x250px -kokoisen html5-toteutuksen koodista:

Google: Ohjeistus HTML5-toteutuksista (englanniksi)

IAB: Ohjeistus HTML5-bannereista, syksy 2015

ERITYSOHJEET FLASH-ANIMAATIO -MUOTOISELLE MATERIAALILLE

Flash on yhtä kuin .swf-tiedosto (Flashin ”työtiedosto” on .fla-päätteinen).

Varamateriaalin (jpg, gif tai png) maksimikoko on 50 kilotavua. Varakuva näytetään, mikäli käyttäjällä ei ole asennettuna selaimessaan riittävän uutta Adobe Macromedia Flash Player (vähintään versio 8) -liitännäistä. Mainostajan tulee testata aineisto yleisimmillä selaimilla ja niiden yleisimmillä versioilla (esimerkiksi Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).

Linkki-url-osoitteita ei saa laittaa Flash-tiedostojen sisään, vaan linkkien on toimittava Flash-sovelluksessa standardin mukaisesti siten, että url voidaan syöttää sovellukseen clickTAG-parametrina. Jos banneriin tarvitaan useampia eri linkkejä, siis useampi (maksimissaan 10) clickTAG, ne nimetään seuraavasti: clickTAG, clickTAG1, clickTAG2 .. clickTAG9. Jokaiselle clickTAGille tulee toimittaa oma URL-kohdeosoite.

Flashia suositellumpi vaihtoehto on tehdä animaatiot ja toiminnallisuudet html5-toteutuksena. Mobiilimainonnassa flash-materiaalia ei käytetä. Samoin tarrakulmassa, interstitiaalissa ja avaussivussa ei ole mahtollista esittää flash-toteutusta.

ACTIONSCRIPT 2 -OHJE CLICKTAG-TOIMINNALLISUUDELLE:

on(release) {
getUrl(_root.clickTAG,’_blank’);
}

ACTIONSCRIPT 3 -OHJE CLICKTAG-TOIMINNALLISUUDELLE:

var clickTAG:String = String(root.loaderInfo.parameters.clickTAG);
klik.addEventListener(MouseEvent.CLICK,activateclickTag);
function activateclickTag(e:Event):void {
var request:URLRequest = new URLRequest(clickTAG);
navigateToURL(request,”_blank”);
}

(Yllä esimerkit käyttökelpoisista ratkaisuista – copypastatessa lainausmerkit on korjattava käsin)

Flash-aineiston frameraten tulee olla mieluiten 12 (korkeintaan 18) ruutua sekunnissa (fps). Suositus animaation maksimikestolle on 15 sekuntia.

Jos Flash-koodi lataa lisäaineistoa muualta, tästä on ilmoitettava aineiston toimittamisen yhteydessä.

Varsinaisen Flashin ja ladattavan lisäaineiston yhteenlaskettu koko ei saa ylittää kyseiselle display-koolle määriteltyä kilotavurajaa. Lisäaineisto voi olla maksimissaan megatavun, jos sen lataaminen alkaa vasta, kun käyttäjä omilla toimillaan aktivoi aineiston. Asiakas vastaa erikseen ladattavan materiaalin ylläpidosta, saatavilla olemisesta ja mahdollisesti tarvittavan crossdomain.xml –tiedoston asentamisesta erikseen ladattavan materiaalin sisältävän verkkonimen juurihakemistoon.

ÄÄNET (DESKTOP-BANNEREISSA)

Mahdolliset äänet eivät saa käynnistyä ilman käyttäjän toimenpidettä. Ääni saa käynnistyä puolen sekunnin viiveellä, kun käyttäjä vie kursorin mainoksen päälle ja sen pitää päättyä automaattisesti, kun kursori poistuu mainoksen päältä. Toinen vaihtoehto on painike, joilla äänen saa klikkaamalla päälle ja pois. Äänen pitää olla oletuksena pois päältä.

VIDEO (DESKTOP-BANNEREISSA)

Hyväksymme flash-tekniikalla toteutetut videomainokset, joissa videofilmi näytetään mainoksen sisällä. Maksimissaan megatavun kokoisen (yleensä mp4-muotoisen) videofilmin on oltava irrallaan varsinaisesta flash-toteutuksesta ja sen on sijaittava lähtökohtaisesti asiakkaan palvelimella. Videon on latauduttava progressiivisesti. Upotettu videotiedosto saa alkaa latautua palvelimelta vasta käyttäjän klikatessa sitä ja käyttäjän on myös voitava pysäyttää video.

PREROLL- JA INREAD-VIDEOMAINOKSET

Resoluutio: max 1920×1080 – min 640x360px
Maksimi tiedostokoko: 200 megatavua, mielellään max 50 megatavua
Videoformaatit: mov, flv, mpeg4, avi, tarvittaessa muitakin hyväksytään
Pituus: max 30 sekuntia
Aspect ratio: 16:9
Codec: mieluiten h264 (tarvittaessa muitakin hyväksytään, paitsi ProRes 4444, HDV 720p60, Go2 Meeting 2 & 4, ER AAC LD, REDCODE)

Suositus: mpeg4 (codec: h264, bitrate: 2500 kbps, framerate: 25 fps, audio: aac / 44 100 Hz / 128 kbps / stereo)

MOBIILIMAINONTA

Tiedostomuodot: jpg, gif ja png, mobiiliparaatissa myös html5-toteutus. Eri mainosmuotojen pikselikoot (leveys x korkeus) ja maksimipainot (kilotavua)

 • Mobiiliparaati: 300x300px, max 64 kt (jpg, gif ja png -materiaalista voi toimittaa lisäksi koossa 600x600px olevan version, sillä se skaalautuu paremmin suuremmilla näytöille, html5 on toimitettava koossa 300x300px)
 • Mobiilin avaussivu:
  vaaka 960x640px, max 64 kt
  pysty 640x960px, max 64 kt

Videomainoksia varten on toimitettava normaalin display-kuvan lisäksi haluttu videotiedosto.

 

Mobiilimainonnan aineisto-ohjeet (englanniksi)

MOTION AD

Instream mainokseen (mainos, joka on artikkelin välissä)

 • taustakuva (mahdollisimman hyvälaatuinen, formaatteina png, jpg, tiff)
 • logo (mieluiten vektorimuodossa, rgb-värit, formaatteina ai, eps, pdf, svg)
 • varsinaisen motion adin avausta kehoittava teksti (merkkimäärä max. 25)

Motion adiin

 • mainoksen otsikko (mitä halutaan vastaanottajalle sanoa), sisältää kehoitteen tutkia itse mainosta (esim. liikuttamalla puhelinta)
 • mainoksessa käytettävä logo (kts. ylempää)
 • linkkiin lyhyt ohjausteksti (suositellaan sisältämään kehoitteen) + osoite jonne ohjataan
 • mainoksessa käytettävät fontit (otf, ttf)