Radiomainonta

Kuuloaisti tarjoaa suoran väylän tunteisiin

Ostopäätöksistä 95% tehdään tunteella. Ihmisellä on luontainen tarve jatkaa kuulemaansa tarinaa mielessään, jolloin pienetkin asiat koetaan suurina. Spottimainonta jatkaa brändin tarinaa, pitää brändin mielessä ja aktivoi oikealla hetkellä.

Radio tarjoaa brändille mahdollisuuden vaikuttavaan kohtaamiseen kohderyhmän kanssa. Brändiäänen hyödyntäminen sekä toisto vahvistavat brändiin liittyviä mielikuvia ja herättelevät ostopäätöksiä vahvasti ohjaavia tunnemuistoja.

Radiomainonta

Valtakunnallisesti

Olemme vahva, varma ja nopea peiton rakentaja.

Kampanjan laaja tavoittavuus on usein avain sen tehokkuuteen. Radio on mediana merkittävä brändinrakentaja, joka tavoittaa kaikki ikäluokat.

Valitsemalla radion osaksi mediapalettia kampanjan kokonaishuomioarvo kasvaa keskimäärin 20 prosenttia. Lisäksi audio vahvistaa visuaalisen markkinoinnin tehon jopa 12-kertaiseksi.

Oikein ajoitetulla kampanjalla tarjoamme keinon erottua lähellä ostohetkeä ja vaikuttaa viikoittain kahden miljoonan päivittäisostopäättäjän valintoihin.

Alueellisesti

Bauer Media on ylivoimaisesti tavoittavin radiotoimija kaikilla markkina-alueillamme. Kanavaperheemme on hyödynnettävissä alueellisiin markkinointitarpeisiin kattavasti kaikkiaan kolmellatoista markkina-alueella.
Alueellisesti käytettävissä oleva kanavaperheemme oheisessa taulukossa: lue lisää

Kanssamme vaikutat ostopäätöksiin ja kasvatat kaupanteon todennäköisyyttä.
Alueellisesti kohdennetulla kampanjalla tavoitamme kohderyhmäsi nopeasti ja kattavasti. Lähelle ostohetkeä ajoitettu kampanja tarjoaa keinon erottua ja pitää brändisi mielessä.

Digitaalisesti

Digitaalista audiota kuunnellaan paljon kuulokkeilla, jolloin kuuntelu on keskittynyttä ja tunnepitoista. Kuulokkeet kasvattavat kuuntelun tunnekokemusta peräti 60 prosenttia (Global Radio 2017).

Audiomainonta koetaan hyödyllisenä ja miellyttävänä. 71 prosenttia vastaajista sanoo kuuntelevansa audio pre-roll -mainoksen mielellään ennen ohjelman alkua (Cumulus Media – The podcast download fall 2017 report).

Digitaalisen audion kulutuksen kasvu pidentää audiopäiväämme. Radion FM-kuuntelu ajoittuu etenkin aamuun ja päivään, digitaalisen audion kuuntelun huippuhetket ajoittuvat iltapäivään ja iltaan (Radiomedian podcast-tutkimus 2018).

Tavoitamme kohderyhmäsi nopeasti, kattavasti ja vaikuttavasti

Tutustu yleisöihimme tarkemmin

"Kerron mielelläni lisää äänibrändäyksestä!

Lauri Domnick, Head of Audio Branding

Lauri Domnick

Head of Audio Branding

044 700 4094

lauri.domnick@bauermedia.fi

Lauri on Bauer Median ääniguru, joka on jo 20 vuotta työskennellyt musiikin ja äänen sekä niihin liittyen eri yritysten asiakaskokemuksen parissa. Ääni on Laurille paitsi työ, myös intohimo. Hän on kiinnostunut sen monista vaikutuksista ihmisiin – myös itseensä.

Vapaa-aikansa Lauri viettää mieluiten kotimaan erämaissa kartta ja kompassi kädessään – poluilla tai niiden ulkopuolella.