Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Radiossa

Toimiva markkinointi vaatii muutosrohkeutta

2. joulukuuta 2019

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Toisin kuin välillä kuulee puhuttavan, markkinoinnin teho ei ole laskenut. Sen sijaan tapa, jolla sitä kannattaa tehdä, on muuttunut paljonkin.

Bauer Media tulee mullistamaan koko alueellisen mediamarkkinan vuoden 2020 alussa. Tuomme kolmelletoista eri alueelle entistä suuremmat, tavoittavammat ja vaikuttavammat tuotekokonaisuudet. Näiden uudistusten myötä olemme jokaisella toimialueellamme ylivoimaisesti tavoittavin radiotoimija, mutta myös tavoittavampi kuin vaikkapa alueiden päälehdet.

Meiltä löytyy myös ympäri Suomea yli 30 ammattilaisen joukko, joka osaa kertoa, millä tavalla alueen kuluttajille viestimällä saatte tekemällenne markkinointi-investoinnille parhaan mahdollisen tuoton.

”Mainonta ei enää toimi, niin kuin ennen”, eräs toimitusjohtaja totesi ponnekkaasti, kun keskustelimme siitä, miten heidän liiketoimintansa uutta osa-aluetta voitaisiin tukea markkinoinnilla. Samanlaisia ajatuksia liikkuu melko monen yrittäjän, markkinointipäättäjän tai muidenkin markkinoinnin parissa toimivien henkilöiden ajatuksissa.

Varmasti osa näistä tuntemuksista on täysin totta. Väitän kuitenkin, ettei markkinoinnin teho ole laskenut mihinkään. Sen sijaan se, miten toimivaa markkinointia pitäisi tehdä, on muuttunut viime vuosina paljonkin. Uskon, että tuntemukset, joiden mukaan markkinointi ei toimisi, johtuu enemmänkin siitä, ettei yritys ole pystynyt muuttamaan omaa markkinointiaan vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.

Muutokset liiketoiminnassa vaativat yleensä aina rohkeutta tehdä asioita eri tavalla ja päästää irti totutuista rutiineista, koskevat muutokset sitten yleistä toimintastrategiaa, toimintatapojen muutosta tai vaikka markkinointia. Rohkeutta siksi, että yleensä ihminen haluaa pitää kynsin hampain kiinni sellaisista toimintatavoista tai rutiineista, jotka ovat joskus osoittautuneet toimiviksi. Sama koskee markkinointia. On huomattavasti helpompaa perustella itselleen markkinointipäätöksiä, jotka ovat joskus toimineet kuin tekemällä uusia päätöksiä, joilla saatetaan lopulta päästä parempiin lopputuloksiin. Ikävä kyllä hyvin usein muutoksen vastustaminen ei johda mihinkään parempaan, vaan ennemminkin toiminnan kuihtumiseen.

Ikävä kyllä hyvin usein muutoksen vastustaminen ei johda mihinkään parempaan, vaan ennemminkin toiminnan kuihtumiseen.

Mitä tulisi sitten ottaa huomioon, kun miettii omaa alueellista markkinointistrategiaansa tuleville vuosille? Alueellinen kilpailukenttä on muuttunut huomattavasti viime vuosien aikana. Aikaisemmin alueen pahimmat kilpailijat löytyivät pääsääntöisesti samalta kylältä, joissain tapauksissa jopa saman kauppakadun varrelta. Tai saattoi jopa olla niin, että omalla alueella ei ollut muita kilpailijoita tarjoamassa vastaavia tuotteita tai palveluita. Tässä tilanteessa riitti, että laittoi silloin tällöin ilmoituksen vaikkapa paikalliseen lehteen – ja kauppa kävi kuin rajuilma.

Nyt alueelliseen markkinaan on tullut vahvasti mukaan kilpailijoita muilta alueilta. Myös valtakunnalliset ja kansainvälisetkin kilpailijat haalivat alueiden markkinaosuutta kuluttajista markkinoimalla aggressiivisesti omia tuotteitaan ja palvelujaan – ja usein vielä aivan polkuhinnoin. Tässä tilanteessa ja näiden toimijoiden rinnalla ei ole enää mahdollista kilpailla kuluttajien huomiosta hintakärjellä ja satunnaisesti tapahtuvalla ilmoittelulla. Ja tämä aiheuttaa sen tunteen, ettei markkinointi enää toimi entiseen malliin.

Myös alueelliselle toimijalle kilpailussa menestymisen elinehdoksi on muodostunut tunnettuus. Ja eritoten se, että on tunnettu niistä asioista, joista haluaa. Tunnettuutta taas pitää rakentaa pitkäjänteisesti, systemaattisesti ja mahdollisimman laajasti oman alueensa kuluttajat tavoittaen – ei silloin tällöin tehtävillä hintakampanjoilla.

Loppupeleissä kuitenkin pelin todennäköisimmin voittaa se, joka onnistuu pääsemään kuluttajien mielessä parhaiden ja ensimmäisenä mieleen tulevien toimijoiden joukkoon, kun kuluttaja on halukas ostamaan tiettyä tuotetta tai palvelua.

Tässä kohtaa onkin siis hyvä miettiä, onko nykyinen markkinointistrategianne tukenut seuraavia asioita:

  • Oletteko saaneet viestiänne vietyä tarpeeksi laajalle yleisölle omalla toimialueellanne?
  • Oletteko saaneet vietyä viestiänne systemaattisesti ja jatkuvasti alueen kuluttajille?
  • Oletteko niiden toimijoiden joukossa, jotka tulevat kuluttajille ensimmäisenä mieleen?

Nyt on aika tarkastella omia markkinointipäätöksiään. Ja nyt on viimeistään aika myös tehdä muutoksia omaan markkinointistrategiaansa, jos nykyinen malli ei vastaa nykyajan tarpeita.

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Janne on toiminut Bauer Medialla niin pienien ja keskisuurien paikallisten asiakkaiden kuin isojen valtakunnallisten brändienkin parissa. Toimiminen monenlaisten yritysten kanssa on tuonut vahvaa ymmärrystä erilaisten toimialojen liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista. Jannella on laaja näkemys erilaisten ratkaisukokonaisuuksien toimivuudesta sekä tuloksellisen markkinoinnin edellytyksistä.

Kirjoittajan artikkelit