Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Radiossa

Vaikuta tunteisiin – käytä ääntä!

21. tammikuuta 2020

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Moni kuluttaja kärsii päivittäin mainosähkystä, mikä asettaa markkinoijalle haasteita. Oikein suunniteltu ja toteutettu äänimainonta pystyy erottumaan mainosvilinästä, koska se osuu kaikkein herkimpään – tunteisiin.

Aalto Yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan keskiverto pääkaupunkiseutulainen kohtaa noin 5 000 eri mainosviestiä joka ikinen päivä. Avaamalla päivän lehden, verkkosivuston tai pelkästään kävelemällä kaupungin kaduilla silmämme täyttyvät erilaisista viesteistä, joissa koitetaan edes hetkeksi vangita huomiomme mainostajan viesteille.

Tällaisen mainosmäärän keskellä olemme oppineet myös entistä paremmin välttelemään mainonnan huomaamista – tai ainakin alitajuisesti ohittamaan nämä viestit.

Tämä tietenkin asettaa markkinoijalle melkoisia haasteita. Miten saada oma tuote tai viesti nousemaan esiin kaikkien muiden huomiota hakevien joukosta?

Monen markkinointipäättäjän ratkaisu tähän pulmaan on ollut mainonnan volyymin lisääminen, mutta loppupeleissä se vain pahentaa itse ongelmaa: lisäämällä entisestään mainosviestien määrää ja vähentämällä mainonnan tehoa.

Valtavan volyymin lisäksi tämän päivän mainontaa yhdistää vahvasti se, että mainosviesteissä pyritään sinnikkäästi tuomaan esiin erilaisia ostopäätökseen vaikuttavia järkisyitä, kuten hinta, tuotteen tekniset tiedot ja tuotekuvat. Ongelmana tämänkaltaisessa markkinointiviestinnässä on se, että se ei ole markkinointia lainkaan, vaan vastaa enemmän tuote- tai palvelukatalogia.

Jos kuluttaja ei lähtökohtaisesti ole ymmärtänyt mihin hän jotain tuotetta tai palvelua tarvitsee, ei hinta tai tekniset tiedot saa häntä haluamaan kyseistä tuotetta.

Sen sijaan on olemassa huomattavasti tehokkaampi vaikutuskanava ihmisten ostokäyttäytymiseen. Tunteet.

The Institute of Practitioners in Advertising (IPA) tutki 1 400 eri mainoskampanjaa halutessaan selvittää, minkä tyyppisellä mainonnalla – järkisyihin vai tunteisiin vetoavalla mainonnalla, saadaan parhaat myynnilliset tulokset. Tutkimuksessa oli siis mukana kumpaankin kategoriaan kuuluvia mainoskampanjoita, ja kampanjoiden loputtua mainostaneet yritykset raportoivat IPA:lle minkälaisia myynnillisiä tuloksia he olivat mainonnastaan saaneet. Tulokset olivat tyrmääviä. Järkisyitä mainonnassaan käyttäneistä yrityksistä 16 prosenttia kertoi saaneensa erittäin hyviä myynnillisiä tuloksia. Tunteisiin vetoavaa mainontaa käyttäneistä yrityksistä 31 prosenttia oli saanut erittäin hyviä myynnillisiä tuloksia.

Tunteisiin vetoavalla mainonnalla saavutettiin siis lähes kaksi kertaa paremmat myynnilliset tulokset kuin järkisyihin vetoavalla mainonnalla.

Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että ihmisaivojen on huomattavasti helpompi käsitellä tunteita kuin järkisyitä. Teemme 90 prosenttia kaikista päätöksistämme tunteella. Tunteet myös muistetaan huomattavasti pidempään kuin faktat.

Hajuaistin ohella kuulolla on suorin tie aivoissa sijaitsevaan limbiseen järjestelmään, jossa ihminen käsittelee tunteita, ja jossa niin sanotut tunnemuistomme sijaitsevat. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna äänimainonta pystyy siis erottumaan mainosvilinästä, vaikuttamaan suoraan kuluttajien tunteisiin sekä jättämään pitkäkestoisia muistijälkiä ja tärkeimpänä: lisäämään kuluttajien ostokiinnostusta tuotetta- tai palvelua kohtaan.

Kaupallisen radion markkinajohtajana Bauer Media toimii vahvasti 13 eri alueella ympäri Suomea. Olemme joka alueella ylivoimaisesti alueen tavoittavin radiotoimija, jopa tavoittavampi kuin alueen päälehdet. Kanavaperheemme tarjoaa jokaisella alueella mahdollisuuden viestiä laajasti ja vaikuttavasti alueen kuluttajiin.

Meiltä löytyy myös vahva joukko äänituotannon ja -suunnittelun ammattilaisia, jotta asiakkaamme saisivat omasta äänestään liiketoimintaansa tukevan ja sitä kasvattavan elementin. Nyt onkin hyvä hetki miettiä, vastaako oma markkinointiviestintäsi nykypäivän vaatimuksia. Jos viestejäsi määrittää tällä hetkellä liikaa järkisyyt ja tuotekuvat, kerromme mielellämme, miten voisit tehostaa omaa viestintääsi alueesi kuluttajille.

Teemme joka päivä töitä sen eteen, että maailma kuulostaisi paremmalta.

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Janne on toiminut Bauer Medialla niin pienien ja keskisuurien paikallisten asiakkaiden kuin isojen valtakunnallisten brändienkin parissa. Toimiminen monenlaisten yritysten kanssa on tuonut vahvaa ymmärrystä erilaisten toimialojen liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista. Jannella on laaja näkemys erilaisten ratkaisukokonaisuuksien toimivuudesta sekä tuloksellisen markkinoinnin edellytyksistä.

Kirjoittajan artikkelit