Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Bauer Median strategia

Miltä maailma kuulostaa tulevaisuudessa ?

Mediakenttä elää murroksessa, ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa meidätkin muutokseen. Syitä tähän on useita: väestön ikääntyminen, muutokset tavassa kuluttaa mediaa, tekoäly sekä globaalit digijätit luovat markkinaan tilanteen, jossa pelkillä vanhoilla toimintatavoilla ei pysy mukana alati kiihtyvässä kilpailussa.

Tunnistamalla nämä muutostekijät, olemme laatineet suunnitelman siitä, miten varmistamme edellytykset menestyä ja kasvattaa liiketoimintaamme nyt ja tulevaisuudessa.

Kuulemme muutoksessa audion korostuneet mahdollisuudet!

Audio tarjoaa mainostajalle kasvavia ja monipuolistuvia mahdollisuuksia. Meillä on keinot, osaaminen ja intohimo kehittää kasvussa olevaa audiomarkkinaa.

Tavoittavan ja monipuolisen mainosverkostomme kautta mainostajilla on mahdollisuus tavoittaa kohdeyleisönsä useissa erilaisissa kohtaamispisteissä. Kasvava verkostomme koostuu radiosta ja digialustoista sekä muun muassa kauppakeskuksista, julkisista tiloista ja kuntokeskuksista

Tarjoamme mainostaja-asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisia audiopalveluja mainoskonseptoinnista audiosuunnitteluun, audio brandingiin ja audiotuotantoon. Meiltä saat kaikki parhaat audioratkaisut yhdeltä luukulta ja meidän kanssa on helppo asioida.

Panostamalla tulevaisuuteen vastaamme myös ihmisten yksilöllisiin mediakulutuksen tottumuksiin. Näin mielenkiintoisimmat sisällöt ovat yhä useamman saatavilla, eri muodoissa ja useissa eri jakelukanavissa.

Etenkin nuorempaa sukupolvea tavoitellaksemme tuotamme sisältöjä yhä enemmän monikanavaisesti. Radion lisäksi hyödynnämme vahvoja mediabrändejämme myös digialustoillamme kuten nettiradioissa ja podcasteissa – sosiaalista mediaa tietenkään unohtamatta. 

Tähtäämme innovaatiotoimintaan sekä data- ja tutkimuskyvykkyyksien kehittämiseen. Pyrimme siihen, että toimintamme sekä palvelumme perustuvat tutkittuun tietoon ja vahvaan ymmärrykseen.

 

Tekoäly on innovaatioidemme keskiössä ja samalla koko organisaation yhteinen asia. Haluamme tuoda viimeisimmät tekoälyn mahdollisuudet myös asiakkaidemme saataville. 

Audiobisneksen suunnannäyttäjänä kehitämme jatkuvasti ja ketterästi toimintaamme sekä palvelujamme. Perustamalla uusia liiketoiminta-alueita vahvistamme kasvun ja kehityksen edellytyksiä sekä tulevaisuuden kilpailukykyämme

Toimintamme keskiössä ovat henkilöstö, asiakkaat sekä vastuullisuus. Kaikkea tekemistämme ohjaavat arvomme: uteliaisuus, tavoitteellisuus ja yhdessä tekeminen.

Arvojemme mukaisesti myös strategiamme on luotu yhdessä tekemällä, uteliaisuutta vaalien ja tavoitteellisesti tulevaan suhtautuen. 

Maailma muuttuu. Me olemme valmiita muuttumaan sen mukana!

 

 

Klikkaa kuvaan merkittyjä kohtia ja kuuntele, kuinka aiomme vahvistaa kasvun ja kehityksen edellytyksiä sekä tulevaisuuden kilpailukykyämme.

Tarjoamme Suomen tavoittavimman ja monipuolisimman mainosverkoston sekä tuotamme parhaat audiosisällöt ja vaikuttavimmat audioratkaisut.

Tavoitteemme

Tuotamme mainoskontakteja kaupallisesti halutuissa kohderyhmissä

Tarjoamme kuunnelluimmat audiosisällöt ja vahvimmat mediabrändit sekä varmistamme niiden saatavuuden. Panostamme digitaalisen tavoittavuuden kasvuun ja monimediaiseen sisältöön, josta kuluttajat ovat valmiita myös maksamaan.

Tarjoamme laadukasta ja kokonaisvaltaista audiosuunnittelua ja -tuotantoa

Laajennamme tarjontaamme ja kasvatamme tekemistämme. Kasvatamme suunnittelutyön osuutta ja lisäämme tuotannon kustannustehokkuutta. Tarjoamme asiakkaille laadukasta ja kokonaisvaltaista audiosuunnittelua ja -tuotantoa.

Tavoitamme laajan yleisön eri kohtaamispisteissä

Rakennamme yhdessä kumppaneidemme kanssa Suomen suurimman, ulkoisen mainosverkoston, joka on laaja, monipuolinen ja kehittyvä. Myös me olemme siellä, missä audio on.

Laajan ja monipuolisen mainosverkostomme kautta mainostajilla on mahdollisuus tavoittaa kanssamme kohdeyleisönsä useissa kohtaamispisteissä. Audio levittäytyy myös uusille alueille, kuten julkisiin tiloihin, kauppakeskuksiin, liiketiloihin, kahviloihin ja ravintoloihin.

 

Teemme ostamisen helpoksi

Luomme ja ylläpidämme pitkäkestoisia asiakassuhteita ja tyytyväisiä asiakkaita. Optimoimme myynnin tekemisen ja pääsemme myyntitulokseen tehokkaasti sekä ketterästi.

Organisaatiomme

Tavoitteenamme on lisätä selkeyttä ja synergiaetuja tuomalla samankaltaisia toimintoja samaan paikkaan, vähentämällä päällekkäisten asioiden tekemistä sekä parantamalla johtamista ja yhdessä tekemistä.

 

 

 

 

Optimoimalla ja uudelleen järjestymällä muutamme toimintamalliamme ja reagoimme muutokseen ennakoivasti.

Organisaatiorakenteemme tukee tulevaisuuden tekemistämme ja strategisten tavoitteidemme saavuttamista ja koostuu kahdeksasta yksiköstä.

Yksiköt

Sisältö

Panostamme monimediaiseen sisältöön sekä tarjoamme kuunnelluimmat audiosisällöt sekä vahvimmat mediabrändit. Tulevaisuudessa vain taivas on rajana, sillä siellä missä audio on, siellä olemme mekin.

LUE LISÄÄ:

Bauer Media vahvistaa otettaan radiomarkkinassa kasvattamalla merkittävästi Radio Cityn ja SuomiRäpin kuuluvuutta

Radio Mega palaa Ouluun! — Bauer Media kasvattaa paikallisradio tarjontaansa

Myynti

Vastaamme kaikkiin ääneen liittyviin tarpeisiin tarjoamalla parhaat audiopalvelut sekä parasta asiantuntemusta audion vaikuttavuudesta. Kanssamme asioiminen on helppoa ja nopeaa.

Audiotoimisto

Tarjoamme kokonaisvaltaisia audio- ja audiovisuaalisia palveluita suunnittelusta tuotantoon. Olemme edelläkävijöitä muun maussa audiobrandingissa, audiokonseptoinnissa sekä äänisuunnittelussa.

 

Mainosverkosto

Rakennamme ja kehitämme Suomen suurinta, ulkoista mainosverkostoa. Mainostajana tavoitat kanssamme yleisöä audion keinoin monenlaisissa kohtaamispisteissä.

LUE LISÄÄ:

Outi Hilakari kehittämään Bauer Median mainosverkostoa

Innovaatiot

Ylläpidämme ja kehitämme tekoälyyn, teknologiaan sekä tutkimukseen liittyviä toimintoja ja tuotamme sekä analysoimme tietoa. Audiossa olemme viimeisimpien innovaatioiden aallonharjalla.

LUE LISÄÄ:

Bauer Media lanseeraa Pohjoismaiden ensimmäisen Tekoälyradion

Podplayn uudessa podcastissa tekoäly tarinoi satuja lapsille

Bauer Media alkaa lähettää radiossa tekoälyn avulla paikallisesti kohdennettuja ja reaaliaikaisia liikennetiedotteita

Talous

Talous vastaa kirjanpidosta, palkanlaskennasta sekä koko yrityksen ja yksiköiden taloudellisesta seurannasta ja raportoinnista.

Kaupallistaminen

Kaupallistaminen vastaa kaupallisesta tarjonnasta, tuotteistuksesta ja hinnoittelusta sekä kampanjasuunnittelusta ja trafiikista.​

Strategia

Johdamme keskitetysti viestinnän, markkinoinnin, henkilöstökokemuksen, yrityskulttuurin sekä yhteiskuntasuhteiden ja vastuullisuuden toteutumista strategian mukaisesti.

Meille tärkeimpiä menestyksen mahdollistajia ovat tyytyväiset asiakkaat, utelias ja tavoitteellinen henkilöstö sekä vastuullinen toiminta.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat keskiössämme, ja asiakastyytyväisyys kokonaisvaltainen tapamme ajatella.

Henkilöstö

Tekemisemme ydin ja yksi strategiamme vahvoista kivijaloista. Kaikki lähtee ihmisistä.

Vastuullisuus

Haluamme kaikessa tekemisessämme toimia vastuullisesti niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta.

Klikkaa, niin pääset kuulemaan, millainen rooli vastuullisuudella on Bauer Median strategiassa. Haastattelussa vastuullisuusasiantuntijamme Katri Mäkinen.

/

Arvomme

Uteliaisuus

Uteliaisuus on intohimoa työtä kohtaan. Se on nälkää kehittyä paremmaksi, halua oppia uutta ja rohkeutta kokeilla oppimaansa. Uteliaisuus on lähtökohta kehittymiselle ja luovuudelle.

Tavoitteellisuus

Tavoitteellisuus vaatii kunnianhimoa asettaa rima korkealle ja tavoitella parasta mahdollista laatua. Se vaatii sitoutumista näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhdessä tekeminen

-Yhdessä tekemisen kulttuuri on sitä, että pyydämme toisiltamme apua, koska tiedämme, että jokainen on valmis auttamaan. Se tarkoittaa asioiden jakamista, aitoa iloa toisten onnistumisista ja kiitollisuutta epäonnistumisten jakamisesta, koska niistä kaikki voivat oppia. Yhdessä tekemisen edellytyksenä on keskinäinen kunnioitus, arvostus ja luottamus.

/

Olemme audiobisneksen suunnannäyttäjä ja teemme yhdessä töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.