Äänibrändäys pähkinänkuoressa

Äänibrändäyksessä on kyse siitä, että suunnitellaan ja käytetään erottuvia äänielementtejä yksilöimään yrityksiä, tuotteita ja palveluita. Yritykselle luodaan uniikki äänimaailma, joka kattaa kaikki ne kanavat, joissa yritys kohtaa asiakkaan. Äänibrändäyksellä tähdätään äänen suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen käyttöön siten, että se tukee brändimielikuvaa ja vahvistaa asiakkaan tunnesidettä brändiin. Lopputuloksesta, eli brändin omasta äänestä tulee näin oleellinen osa brändi-identiteettiä.

Brändi-identiteetit mielletään helposti vain visuaalisiksi kokonaisuuksiksi ja ohjeistuksiksi, jotka kattavat logon, fontit, värit jne. Audio Brand Bookia voidaan verrata visuaaliseen ohjeistukseen. Sen elementtejä ovat mm. äänilogot, brändimusiikki ja äänimaisemat.

Ennen kaikkea äänibrändäyksellä erotutaan ja luodaan yritykselle kilpailuetua. Yrityksen arvot ja missio luovat hyvän perustan onnistuneelle äänibrändäykselle.

Koska ääni vaikuttaa meihin niin fyysisesti, kuin psyykkisesti, voimme hyvin suunnitellulla äänellä myös vaikuttaa asiakkaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Liikkeessä vietetty aika, todennäköisyys ostaa, keskiostos ja yleinen viihtyvyys ovat asioita, joihin voidaan vaikuttaa niin, että viestimme myös samalla brändistä ja sen arvoista.

Seuraavat elementit ja niiden käyttö eri kanavissa voidaan määritellä Audio Brand Bookiin yksityiskohtaisesti:

  • Brändin puheääni
  • Brändimusiikki / Äänipedit
  • Äänilogot
  • Äänimaisemat / Taustamusiikki
  • Puhelinpalvelun ääni
  • Tuotteiden äänet (niin fyysiset, kuin digitaaliset)