Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Audiomarkkinassa

Puheviestinnän taidot ovat supervoima

8. maaliskuuta 2024

Anssi Honkanen, Audio Talent Coach & audioviestinnän kouluttaja

Oletko miettinyt, kuinka paljon viestintäsi vaikuttavuudesta joutuu hävikkiin?

Vaikuttamatta jäänyt viestintämme lojuu palaverihuoneissa, kodeissamme, mainoskatkoilla, kaikkialla missä viestimme toisillemme. Vaikuttavuushävikki syntyy oletuksista.

Jatkuvasti käynnissä olevassa huomiokilpailussa vain vahvimmat viestijät pärjäävät. Ihminen ei yksinkertaisesti kykene, eikä halua varastoida viestejä, jotka eivät tunnu hänelle itselleen merkityksellisiltä. Miten sinä voisit olla se viestijä, jonka viestintä tallentuu kohteeseensa ja aiheuttaa toimintaa?

Audioviestinnän vaikuttavuus on monen asian summa, ja viestiessämme suurelle joukolle, emme tietenkään pysty vaikuttamaan haluamallamme tavalla kaikkiin kuuntelijoihin. Pystymme kuitenkin huolellisella suunnittelulla nostamaan vaikuttavuusprosenttiamme. Kun tiedostamme asiat, jotka vaikuttavat viestin läpimenoon, pystymme todennäköisemmin vaikuttamaan haluamallamme tavalla.

Parhaat viestijät tulevat kuulluksi, ymmärretyksi sekä pystyvät saamaan aikaiseksi aitoa muutosta.

Kaupallisessa audioviestinnässä massasta erottuminen on vaikeaa, mutta oikein tehtynä viestisi kuullaan, ymmärretään ja hyödynnetään.

Viestinnän taidot ovat tämän päivän supervoima, joilla saadaan maailma kuulostamaan paremmalta.

On kyse sitten mainoksesta, palaverista tai puheesta, muista ainakin nämä asiat, kun suunnittelet audioviestintääsi.

1: Tunnista, kenelle viestit

Keneen haluat vaikuttaa? Mikä on hänelle tärkeää ja miksi hän hyötyy viestistäsi? Onko viestintäsi kohteessa jotain erityistä, joka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa?

2: Aloita vahvasti

Ilman kuuntelijasi keskittymistä viestisi menee hukkaan. Saavuta siis aktiivinen kuuntelu heti alussa. Pohdi miten voit saavuttaa kuuntelijasi huomion nopeasti, mikä on kuuntelijallesi syy keskittyä sisältöösi?

3: Ota huomioon mahdollinen vastustus, epäluottamus ja ennakkoasenteet

Mitkä seikat mahdollisesti estävät viestisi läpimenon? Miten voit vakuuttaa kuulijasi siitä, että ajat hänen etuansa? Kun pystyt osoittamaan olevasi samalla puolella kuuntelijan kanssa, hänen ei tarvitse mennä henkisesti puolustusasemaan. Turvallisuuden tunteen lisääminen on omiaan laskemaan defenssejä.

Epäaitous ja kuulijan huomiotta jättäminen taas heikentävät turvallisuuden tunnetta. Aitouden tunteeseen voit audioviestinnässä vaikuttaa muun muassa valitsemalla puhujan, jonka ääni on kuulijalle tuttu tai vähintäänkin sillä, että puhujan äänenkäyttö on kuulijalle miellyttävää ja ymmärrettävää.

4: Määritä selkeä lisäarvo kuuntelijallesi

Miten viestisi parantaa kuuntelijan elämää? Mitä lisäarvoa hän saa? Muista olla kuuntelijalähtöinen. Kyse ei ole siitä, mitä haluat sanoa, vaan siitä, mitä kuuntelijasi saa. Miten saat vakuutettua yleisösi siitä, että tämä on tärkeää?

5: Sitouta kuuntelijasi toimintaan

Nivo viestisi niin, että kuuntelija ymmärtää, miten hän voi hyödyntää viestintäsi pointtia. Viestinnän loppu on usein tärkeimpiä vaikuttamisen paikkoja, joten ole siinä erityisen selkeä. Mitä haluat, että kuuntelijasi muistaa, miten haluat hänen toimivan? Miksi hänen kannattaa kenties palata viestintäsi äärelle, mitä lisäarvoa tuotat hänelle jatkossa?

6: Mieti viestinnän rakenne huolellisesti

Koska kuuntelijan keskittymisen saavuttaminen on vaikeaa, on syytä keskittyä vain olennaiseen. Määritä ydinviestisi selkeästi. Pohdi ydinviestiä tukevat argumentit ja näkökulmat. Aloita antamalla syy kuunnella, anna keskellä kuuntelijalle olennaiset asiat ja lopeta niin, että kuuntelija muistaa mikä on olennaista. Karsi kaikki epäolennainen pois.Kiinnostuitko? Lataa koko Audio Landscape 2024 -esitys itsellesi täältä.