Audio branding

Hyödynnä audion potentiaali ja luo aitoja tunnesiteitä brändiisi

Ääni vaikuttaa meihin niin fyysisesti kuin psyykkisesti, joten hyvin suunnitellulla äänellä voimme vaikuttaa myös asiakkaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Äänen avulla voimme vaikuttaa yleiseen viihtyvyyteen ja liikkeessä vietettyyn aikaan sekä kasvattaa ostoaikomusta. Samalla viestimme myös brändistä ja sen arvoista.

+22,5%

Äänimaisemoinnin tuoma myynninkasvu

+96%

Äänen vaikutus brändin muistettavuuteen

Vain 17%

Yrityksistä mainitsee äänen brändiohjeessaan

/

Audio Branding -prosessi

1. Analysointi

Prosessin alussa brändi auditoidaan. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa tällä hetkellä ja millaisia vaikutuksia sen äänellä mahdollisesti asiakkaisiin on tällä hetkellä. Samalla kartoitetaan myös kilpailijoiden ääni. Nämä asiat luovat pohjan onnistuneelle äänisuunnittelulle.

2. Suunnittelu

Suunnittelu alkaa yhteisestä workshopista asiakkaan kanssa. Workshopissa tehdään syväsukellus brändiin ja sen arvoihin, visioon ja missioon. Mitä haluamme brändistämme viestiä ja kuinka haluamme asiakkaidemme siihen reagoivan? Syntyy määritelmä siitä, miltä brändin tulisi kuulostaa.

3. Tuotanto

Tuotantovaiheessa synnytetään brändin yksilöllinen ääni. Asiakas on mukana prosessissa alusta alkaen ja saa kuultavakseen ja kommentoitavakseen kaiken materiaalin ensimmäisestä demosta alkaen. Kun yhteinen sävel on löytynyt ja kaikki ovat tyytyväisiä, brändi saa valmiin, yksilöllisen äänensä.

4. Kehitys & Optimointi

Äänen pitkäaikaisen ja johdonmukaisen käytön edellytys on, että ääni kestää aikaa, mutta pystyy myös elämään ajassa. Ääntä on ajan kuluessa syytä kehittää ja optimoida niin, että se vielä viidenkin vuoden päästä vastaa yrityksen arvoja, filosofiaa ja tavoitteita. Ääntä voidaan myös päivittää sesonki- tai kampanjakohtaisesti.

/

Audio Branding pähkinänkuoressa

Äänibrändäyksellä tähdätään äänen suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen käyttöön siten, että se tukee brändimielikuvaa ja vahvistaa asiakkaan tunnesidettä brändiin. Lopputuloksesta, eli brändin omasta äänestä tulee näin oleellinen osa brändi-identiteettiä.

Brändi-identiteetit mielletään helposti vain visuaalisiksi kokonaisuuksiksi ja ohjeistuksiksi, jotka kattavat logon, fontit, värit jne. Audio Brand Bookia voidaan verrata visuaaliseen ohjeistukseen. Sen elementtejä ovat mm. äänilogot, brändimusiikki ja äänimaisemat.

Ennen kaikkea äänibrändäyksellä erotutaan ja luodaan yritykselle kilpailuetua. Yrityksen arvot ja missio luovat hyvän perustan onnistuneelle äänibrändäykselle.

Koska ääni vaikuttaa meihin niin fyysisesti, kuin psyykkisesti, voimme hyvin suunnitellulla äänellä myös vaikuttaa asiakkaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Liikkeessä vietetty aika, todennäköisyys ostaa, keskiostos ja yleinen viihtyvyys ovat asioita, joihin voidaan vaikuttaa niin, että viestimme myös samalla brändistä ja sen arvoista.

Seuraavat elementit ja niiden käyttö eri kanavissa voidaan määritellä Audio Brand Bookiin yksityiskohtaisesti:

  • Brändin puheääni
  • Brändimusiikki / Äänipedit
  • Äänilogot
  • Äänimaisemat / Taustamusiikki
  • Puhelinpalvelun ääni
  • Tuotteiden äänet (niin fyysiset, kuin digitaaliset)

"Meillä on työkalut tuottavan brändiäänen rakentamiseen

Lauri Domnick, Head of Audio Branding

Lauri Domnick

Head of Audio Branding

044 700 4094

lauri.domnick@bauermedia.fi

Lauri on Bauer Median ääniguru, joka on jo 20 vuotta työskennellyt musiikin ja äänen sekä niihin liittyen eri yritysten asiakaskokemuksen parissa. Ääni on Laurille paitsi työ, myös intohimo. Hän on kiinnostunut sen monista vaikutuksista ihmisiin – myös itseensä.

Vapaa-aikansa Lauri viettää mieluiten kotimaan erämaissa kartta ja kompassi kädessään – poluilla tai niiden ulkopuolella.