Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Pyhä pomppiva digiloikka!

Vuonna 2022 ihmiset osaavat kuunnella ja brändit osaavat puhua

Korona kiihdytti globalisaatiota ja etäännytti monet yritykset tuttujen korttelien kivijaloista verkkopolkujen taakse, kansainvälisten jättien rinnalle. Vaikka tutut korttelit ovat jälleen auki ja kuluttajien luottamus omaan talouteen ennätyksellisen vahva, pelin henki tuntuu muuttuneen. Vuodenvaihde lähestyy ja markkinaa jaetaan nyt erittäin kovassa kilpailussa.

Ymmärtääksemme markkinanäkymiä paremmin selvitimme yhteistyössä IROResearchin kanssa sadanviidenkymmenen ison suomalaisyrityksen markkinointipäättäjien odotuksia vuoteen 2022. Vaikka ihmisten kulutusvoiman ja -halukkuuden nähdään kasvavan, vastausten perusteella yritysten epävarmuus jatkuu monella toimialalla ja ennustettavuus on heikkoa. Paine kasvusta on kuitenkin todella suuri, ja kilpailijoista erottuminen koetaan haastavana.

Kuluttajatrendeissä korostuva kuuntelun kasvu on hyvä huomioida brändin viestintää ja markkinointiviestintää suunniteltaessa. Autamme brändiäsi nappaamaan ilmatilan haltuun ja tekemään tarinankerronnasta tavoittavaa, erottuvaa ja tuottavaa. Teemme osaltamme kaikkemme, jotta brändisi tarina tulee kuulluksi ja vuorovaikutus syntyy ennen kaikkea niiden ihmisten keskuudessa, joille tarinasi on merkityksellinen.

> Valtakunnallinen myynti
> Alueellinen myynti

Yrityksillä on isot kasvupaineet ja kilpailu kovenee

Vuonna 2020 verkkokaupan kasvu ja kaupankäyntitavan nopea muutos oikaisivat suunnittelusykliä ”inspiraatiosta ostovalintaan”. Pelin henki tuntuu muuttuneen pysyvästi. Markkinaa jaetaan tällä hetkellä kovassa kilpailussa, jossa osansa nappaavat myös kansainväliset jätit.

IROn kanssa toteuttamamme, markkinointipäättäjille suunnatun kyselyn perusteella kasvuodotukset ovat selkeästi kovemmat vuoden takaiseen verrattuna ja kilpailu on kiristynyt. Markkinoinnin tärkeimpänä tavoitteena on myynnin ja kysynnän kasvattaminen. Haasteena kasvun varmistamiselle koetaan ihmisten tavoittaminen ja välttämättömyytenä uusien asiakkaiden löytäminen.

45 %

kokee markkinoinnin päätavoitteena myynnin ja kysynnän merkittävän kasvattamisen

17 %

kokee haasteena omien markkinointiresurssien riittävyyden kovassa kasvupaineessa

Yksityinen kulutus on korkealla mutta markkinassa erottuminen koetaan haasteellisena

Korttidatan perusteella yksityinen kulutus on tällä hetkellä historiallisen korkealla tasolla. IROn kanssa toteuttamamme, markkinointipäättäjille suunnatun kyselyn perusteella useilla toimialoilla odotetaan perustellusti kysynnän elpymistä. Huomionarvoisena koetaan myös se, että ihmisten arvopohjaiset valinnat ovat kasvaneet. Vuonna 2022 monen yrityksen kohdalla ei tule olemaan kysymys vain kasvun hakemisesta, vaan vastuullisesta kasvusta, jonka tulee välittyä johdonmukaisesti myös viestinnässä.

Vaikka markkinointipanostusten uskotaan kasvavan selkeästi vuonna 2022, moni markkinointipäättäjä kokee huolta oman yrityksen markkinointiresurssien riittävyydestä isossa kasvupaineessa. Pienemmilläkin resursseilla pitäisi löytää keinot tunnettuuden kasvattamiseen sekä brändin vetovoiman ja vaikuttavuuden lisäämiseen.

89 %

kokee, että vuonna 2022 on välttämätöntä löytää uusia asiakkaita

77 %

kokee, että vuonna 2022 ihmisten ostoaikeita ei enää ohjaa varovaisuus

Vuonna 2022 kannattaa kuulua ja erottua

Kasvun saavuttamiseksi brändin tulee onnistua vuorovaikutuksessaan ja merkityksen lisäämisessä ennen kaikkea niiden ihmisten keskuudessa, joille sen tarinan tuleekin kuulua. Yksi tehokas keino kysynnän kasvattamiseksi on hyödyntää johdonmukaisesti brändin kaikkia tarina-alustoja. Kuluttajatrendeissä vahvasti korostuva kuuntelu kannattaakin huomioida kiinteänä osana brändin vuorovaikutusta ihmisten kanssa.

Vuonna 2022 oman audioidenteetin kehittäminen brändille on yhä strategisempi osa markkinointia. Vaikka brändityö painottuu usein visuaalisuuteen, ihminen kokee brändit kaikilla aisteillaan. Viesti kuultuna vahvistaa tutkitusti myös visuaalisen viestinnän tehoa. Brändin audioidentiteetti on korville kuten visuaalinen identiteetti on silmille, mutta vaikuttavampi. Kuultu tarina menee suoraan tunteisiin.

Viestinnällisiä suunnitelmia rakentaessa onkin hyvä miettiä, missä kaikkialla ihmisten eri aistit voidaan ottaa haltuun. Kuuntelu nappaa lähes neljänneksen ihmisen mediapäivästä. Hyvät sisällöt houkuttelevat niin kotiaskareiden lomassa, matkalla kauppaan, työmatkalla kuin lenkkipolullakin. Brändilläsi on lupa puhua.

Vuonna 2022 brändisi tarina ansaitsee tulla kuulluksi

IROResearchin toteuttaman, markkinointipäättäjille suunnatun kyselyn myötä ymmärrämme paremmin yritysten markkinanäkymiä ja lähtökohtia vuoteen 2022. Kysyntä on elpynyt, mutta vastausten perusteella yritysten epävarmuus tulee jatkumaan monella toimialalla, ja ennustettavuus on edelleen heikkoa. Kasvupaineet ovat todella suuret ja kilpailijoista erottuminen koetaan haastavana.

Vuonna 2022 kuuntelu kasvaa, sisältötarjonta monipuolistuu ja digi audioituu. Brändin viestintästrategian suunnittelu painottuu usein visuaalisuuteen, mutta on hyvä huomioida, että ihminen kokee brändit kaikilla aisteillaan ja mediapäivästä jo lähes neljännes vietetään audion parissa. Lukuisat eri alustat toimivat brändin omana ilmatilana, jossa brändillä on lupa puhua. Vuonna 2022 onkin loistava hetki ottaa ilmatilasta tehot irti ja olla äänessä, tulla kuulluksi ja erottua.

Teemme osaltamme kaikkemme, jotta brändisi tarina tulee kuulluksi ja vuorovaikutus syntyy ennen kaikkea niiden ihmisten keskuudessa, joille tarinasi on merkityksellinen. Nämä ihmiset ovat nykyisiä asiakkaitanne tai yrityksellesi täysin uusia kontakteja. Autamme brändiäsi nappaamaan ilmatilan haltuun ja tekemään tarinankerronnasta tavoittavaa, erottuvaa ja tuottavaa.

Mikäli tarvitset lisätietoa markkinointipäättäjille suunnatusta kyselystä tai haluat sparrailla kanssamme vuoden 2022 markkinointisuunnitelmistasi, olethan meihin yhteydessä, autamme mielellämme!

> Valtakunnallinen myynti
> Alueellinen myynti

Lähteet

Talouden näkymät, OP | Mainostajien markkinanäkemys 9/2021 (N 150 markkinointipäättäjää), IROResearch ja Bauer Media | Markkinoinnin uudet 4P:tä, Eka Ruola | Kuuntelu ikäryhmässä 9+, KRT 4/2021 | TPHD Finland kampanjatietopankki keskisuurille ja suurille kampanjoille v. 2011-2021