Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Audiomarkkinassa

Mainostajan vuosi 2023: markkinointi tulisi suunnata nyt massoihin

25. lokakuuta 2022

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Kampanjan laaja tavoittavuus on usein avain sen tehokkuuteen. Audio on markkinointikakun tuottavin pala, jonka kokoa kannattaa kasvattaa.

Tänä syksynä toteutetun IRO Researchin kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2023 markkinointipäättäjien avaintavoitteena ovat asiakasmäärän kasvattaminen ja uusasiakashankinta. Yksi tämän hetken suurimmista uhkista markkinointipäättäjien mielestä on kuitenkin olemassa olevien asiakkaiden menettäminen. Toisaalta taas samaan aikaan isoksi mahdollisuudeksi nousee uusien asiakkaiden voittaminen.

Markkinointi on pitkään totuttu kohdentamaan 25–44-vuotiaille, koska oletuksen mukaan tätä vanhempiin on enää vaikea vaikuttaa. Nyt näyttäisi vahvasti siltä, että tämä oletus ei enää päde jatkossa, sillä myös kuluttajien käyttäytyminen on kokemassa suurimman murroksensa aikoihin.

Kun aiemmin kaupan hyllystä tarttuivat automaattisesti mukaan ne tutut ja turvalliset tuotteet, niin nyt ostopäätöksiä mietitäänkin huomattavasti tarkemmin. Lähes puolet (44 %) kuluttajista kertoo käyttävänsä aiempaa enemmän aikaa tuotteiden vertailuun ennen ostoa (Dagmar Drive). Ja tämä koskee kaikkia ikäryhmiä.

Audiolla tavoitat laajan kohderyhmän

On siis selvää, että myös markkinoinnin kohderyhmät tulevat kokemaan muutoksia, kun automaattiostaminen vähenee ja vertailu lisääntyy. Juuri nyt omat, pitkäaikaiset asiakkaasi tarvitsevat muistutusta siitä, miksi he ovat juuri sinun asiakkaitasi. Myös kilpailijasi asiakkaat ovat nyt herkässä tilassa vaihtamaan tuotetta tai palvelua, jos heille kerrotaan vaihtoehto paremmasta.

Asiakkaat ovat siis entistä valveutuneempia tekemään harkittuja ostopäätöksiä. Audio tarjoaa loistavan keinon kasvattaa potentiaalista kohderyhmää ostopolun alussa sekä kuljettaa markkinoinnin tarinaa tehokkaasti ja vaikuttavasti ostohalun herättämiseksi.

Markkinointitoimisto Dagmarin mallinnusten mukaan audiomainonta kasvattaa myyntiä erittäin kustannustehokkaasti: kampanjan total ROMI kasvaa merkittävästi, kun audio on mukana mediavalinnoissa. Lisäksi audiomainonnan myyntivaikutus on pitkä – huomattavasti pidempi kuin medioilla keskimäärin. Radio on myös ainoa media, jossa mainostamisella on ollut tilastollinen yhteys liiketoiminnan mittariin jokaisessa mallinnuksessa kolmen vuoden aikana.

Media- ja markkinointitoimisto ToinenPHD puolestaan huomasi omissa mallinnuksissaan audiomainonnan merkittävän vaikutuksen kampanjan kokonaishuomioarvoon, joka kasvoi peräti kahdeksan prosenttiyksikköä, kun radio oli mukana mediavalinnoissa. Radiomainonnan tuoma huomioarvo oli siis suuri ja samalla huomioarvoprosentin hinta pieni.

Hinta ei luo tarvetta

Kovinkaan moni markkinointipäättäjä ei halua nostaa oman tuotteensa kilpailuvaltiksi hintaa. Tästä huolimatta haasteellisempina aikoina huomaamme selkeän kasvun juuri taktisessa, hintavetoisessa mainonnassa. Ja tämä on täysin luonnollista.

Kun markkinoinnin täytyy toimittaa selkeitä ja nopeita myynnillisiä tuloksia yrityksen johdolle, on tähän kasvavaan paineeseen luontaista reagoida erilaisin hintaeduin. Samaan aikaan fakta on kuitenkin se, että hintavetoisilla kampanjoilla saamme aktivoitua vain sen osan kuluttajista, joille on jo syntynyt tarve tuotetta tai palvelua kohtaan.

Pelkällä hinnalla on vaikea luoda tarvetta, eikä näin ollen myöskään kasvatettua potentiaalisten asiakkaiden määrää markkinassa. Hintaa enemmän kuluttajien ostokiinnostukseen vaikuttavat brändin tarinasta syntyvät tunnettuus ja haluttavuus. Audio mahdollistaa sen, että brändi pääsee kertomaan oman tarinansa erottuvasti, vaikuttavasti ja riittävän laajalle määrälle ihmisiä.

Hintaa enemmän kuluttajien ostokiinnostukseen vaikuttavat tunnettuus ja haluttavuus.

Äänellä herätät ostohalun

Äänellä on meihin voimakas vaikutus. Se synnyttää muistoja ja aktivoi herkästi myös ostohalun.

Ääni on todellinen luovuuden leikkikenttä, jolla herätät tunteita, luot mielikuvia ja vahvistat brändisidettä. Ääni välittää brändisi viestiä juuri haluamallasi äänensävyllä. Tunteet ohjaavat ostopäätöksiä, sillä ääni menee suoraan tunteisiin. Äänestään tunnettu brändi myös valitaan todennäköisemmin.

Ääni mahdollistaa paljon, kun se ei ole markkinointikakun puuttuva pala. Me Bauer Medialla teemme päivittäin töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta – ja brändit brändeiltä.

Lue myös:

Vaikuta tunteisiin, käytä ääntä

Ääni jättää tunnejäljen

Tunne on tehokkain tapa rakentaa brändiä

Vahvan brändin tuntee äänestä

Janne Turunen, Myyntijohtaja

Janne on toiminut Bauer Medialla niin pienien ja keskisuurien paikallisten asiakkaiden kuin isojen valtakunnallisten brändienkin parissa. Toimiminen monenlaisten yritysten kanssa on tuonut vahvaa ymmärrystä erilaisten toimialojen liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista. Jannella on laaja näkemys erilaisten ratkaisukokonaisuuksien toimivuudesta sekä tuloksellisen markkinoinnin edellytyksistä.

Kirjoittajan artikkelit