Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Audio branding

Hyödynnä audion potentiaali ja luo aitoja tunnesiteitä brändiisi

Ääni vaikuttaa meihin niin fyysisesti kuin psyykkisesti, joten hyvin suunnitellulla äänellä voimme vaikuttaa myös asiakkaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Äänen avulla voimme vaikuttaa yleiseen viihtyvyyteen ja liikkeessä vietettyyn aikaan sekä kasvattaa ostoaikomusta. Samalla viestimme myös brändistä ja sen arvoista.

+22,5%

Äänimaisemoinnin tuoma myynninkasvu

+96%

Äänen vaikutus brändin muistettavuuteen

Vain 17%

Yrityksistä mainitsee äänen brändiohjeessaan

/

Audio Branding -prosessi

1. Analysointi

Prosessin alussa brändi auditoidaan. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa tällä hetkellä ja millaisia vaikutuksia sen äänellä mahdollisesti asiakkaisiin on tällä hetkellä. Samalla kartoitetaan myös kilpailijoiden ääni. Nämä asiat luovat pohjan onnistuneelle äänisuunnittelulle.

2. Suunnittelu

Suunnittelu alkaa yhteisestä workshopista asiakkaan kanssa. Workshopissa tehdään syväsukellus brändiin ja sen arvoihin, visioon ja missioon. Mitä haluamme brändistämme viestiä ja kuinka haluamme asiakkaidemme siihen reagoivan? Syntyy määritelmä siitä, miltä brändin tulisi kuulostaa.

3. Tuotanto

Tuotantovaiheessa synnytetään brändin yksilöllinen ääni. Asiakas on mukana prosessissa alusta alkaen ja saa kuultavakseen ja kommentoitavakseen kaiken materiaalin ensimmäisestä demosta alkaen. Kun yhteinen sävel on löytynyt ja kaikki ovat tyytyväisiä, brändi saa valmiin, yksilöllisen äänensä.

4. Kehitys & Optimointi

Äänen pitkäaikaisen ja johdonmukaisen käytön edellytys on, että ääni kestää aikaa, mutta pystyy myös elämään ajassa. Ääntä on ajan kuluessa syytä kehittää ja optimoida niin, että se vielä viidenkin vuoden päästä vastaa yrityksen arvoja, filosofiaa ja tavoitteita. Ääntä voidaan myös päivittää sesonki- tai kampanjakohtaisesti.

/

Audio Branding pähkinänkuoressa

Äänibrändäyksellä tähdätään äänen suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen käyttöön siten, että se tukee brändimielikuvaa ja vahvistaa asiakkaan tunnesidettä brändiin. Lopputuloksesta, eli brändin omasta äänestä tulee näin oleellinen osa brändi-identiteettiä.

Brändi-identiteetit mielletään helposti vain visuaalisiksi kokonaisuuksiksi ja ohjeistuksiksi, jotka kattavat logon, fontit, värit jne. Audio Brand Bookia voidaan verrata visuaaliseen ohjeistukseen. Sen elementtejä ovat mm. äänilogot, brändimusiikki ja äänimaisemat.

Ennen kaikkea äänibrändäyksellä erotutaan ja luodaan yritykselle kilpailuetua. Yrityksen arvot ja missio luovat hyvän perustan onnistuneelle äänibrändäykselle.

Koska ääni vaikuttaa meihin niin fyysisesti, kuin psyykkisesti, voimme hyvin suunnitellulla äänellä myös vaikuttaa asiakkaan tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Liikkeessä vietetty aika, todennäköisyys ostaa, keskiostos ja yleinen viihtyvyys ovat asioita, joihin voidaan vaikuttaa niin, että viestimme myös samalla brändistä ja sen arvoista.

Seuraavat elementit ja niiden käyttö eri kanavissa voidaan määritellä Audio Brand Bookiin yksityiskohtaisesti:

  • Brändin puheääni
  • Brändimusiikki / Äänipedit
  • Äänilogot
  • Äänimaisemat / Taustamusiikki
  • Puhelinpalvelun ääni
  • Tuotteiden äänet (niin fyysiset, kuin digitaaliset)

Referenssit - asiakkaidemme suusta:

Meille Vaasanin oma äänimaailma auttaa rakentamaan strategian mukaisesti ja pitkäjänteisesti brändiä.

Melodia ja laulunääni jo itsessään edustavat sitä tunnetta jota haluamme viestiä mutta myös laulun sanojen avulla voimme kertoa meidän arvopohjaisesta maailmasta ja arvolupauksestamme, siinä maistuu hyvä.

Audion käyttö kasvaa kokoa ajan ja erityisesti tästä syystä on tärkeätä että brändi tunnistetaan myös äänestä samalla tavalla kuin kuvallinen logo kertoo mainoksessa kenen viesti on.

Katja Willberg, Brand & Experience Manager
Vaasan Oy


Prosessi sujui mielestämme hyvin, asiantuntevasti ja joustavasti. Syntyi kokemus, että ajatuksiamme kuunneltiin tarkalla korvalla.

Päätös yhteistyöstä oli helppo sen jälkeen, kun yleensä päätimme ottaa äänibrändäyksen osaksi brändiprojektiamme. Konseptinne ja tuotteenne vakuuttivat ja porukka vaikutti olevan hyvin osaavaa ja innostunut työstään.

Täysi kymppi!

Mikko Salmi, Viestintäjohtaja
Oulun kaupunki


Audio Branding –prosessi eteni todella laadukkaasti ja ammattitaitoisesti alusta loppuun.

Oli hienoa huomata heti ensimmäisestä palaverista lähtien, että kyseessä ovat alan superammattilaiset ja oli helppoa luottaa siihen, että lopputuloksesta tulee toimiva.

Meidän ajatukset ja tarpeet huomioitiin läpi prosessin erinomaisesti ja lopputuloksesta tuli todella hyvä!

Voin suositella yhteistyötä ilomielin Bauer Median kanssa.

Janne Kuoppala, toimitusjohtaja
Fotonordic Oy

"Meillä on työkalut tuottavan brändiäänen rakentamiseen

Lauri Domnick, Head of Audio Branding

Lauri Domnick

Head of Audio Branding

044 700 4094

lauri.domnick@bauermedia.fi

Lauri on Bauer Median ääniguru, joka on jo 20 vuotta työskennellyt musiikin ja äänen sekä niihin liittyen eri yritysten asiakaskokemuksen parissa. Ääni on Laurille paitsi työ, myös intohimo. Hän on kiinnostunut sen monista vaikutuksista ihmisiin – myös itseensä.

Vapaa-aikansa Lauri viettää mieluiten kotimaan erämaissa kartta ja kompassi kädessään – poluilla tai niiden ulkopuolella.