Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Audio Landscape 2022

Äänen ja audiomainonnan vaikuttavuus kasvussa

Markkinoijien haasteet ovat kasvaneet viime vuosina ihmisten mediakäyttäytymisen ja arvostusten muokkautuessa. Hyvän huomioarvon saavuttaminen kampanjalle ja brändille on entistäkin haastavampaa, ja mainoshälystä positiivisesti erottautuminen kasvava kilpailuetu.

Olemme Bauer Mediassa tutkineet kumppaniemme kanssa erityisesti radiomainonnan ja Audio Brandingin vaikuttavuutta, sekä vaikuttavuuden muutoksia. Voimme olla tuloksiin erittäin tyytyväisiä, sillä vaikuttavuusmittarit ovat selkeästi kasvussa.

Radion rooli kampanjan huomioarvon rakentajana on muihin mediaryhmiin verrattuna suuri, ja radio mukana mediamixissä kasvattaa myös muiden medioiden tehoa. Tuore analyysi ekonometrisistä mallinnuksista vahvistaa, että myös radiomainonnan ROMI ja myyntivaikutukset ovat merkittäviä.

Äänen vaikuttavuus vahvistuu, kun brändille suunnitellaan oma audioidentiteetti, joka kasvattaa brändin huomioarvoa, tunnistettavuutta ja pitämistä.

Toivon, että vuonna 2022 saamme mainostajat rohkeammin kasvattamaan radion ja äänen roolia markkinoinnissaan ja kokeilemaan kanssamme uusia tapoja koskettaa ja puhutella ihmisiä audion keinoin.

Katja Lahti
strategiapäällikkö

Ääni on vaikuttava elementti - ja brändille suunniteltu oma ääni vielä vaikuttavampi

Useat tutkimukset osoittavat, että reagoimme vahvemmin kuultuun kuin visuaaliseen mainontaan ja kuuloaistin herättämät tunnereaktiot ovat voimakkaita. Äänimainonnan vahvuus on myös se, että passiivisestikin kuultu ääni vaikuttaa meihin, sillä kaikki kuullut äänet käsitellään aivoissamme.

Maailmalla ja Suomessa on paljon tutkittu brändille suunnitellun oman brändimusiikin ja audioidentiteetin vaikutuksia brändin vaikuttavuuteen.
Tutkitusti brändin omista lähtökohdista ja brändiattribuuttien pohjalta suunniteltu ääni huomataan ja muistetaan paremmin kuin kilpailijoiden brändit. Mainostajan tunnistaminen ja mainoksesta pitäminen kasvavat. Asiakastiloihin ja myymälöihin suunnitellut ja tuotetut äänimaisemat nostavat asiakasviipyvyyttä, keskiostoa ja maksuhalukkuutta.

Audiostrategiaan ja brändille suunniteltuun audioidenteettiin investoiminen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Brändi, jolla on audiostrategia, muistetaan jopa 96 % todennäköisemmin kuin kilpailijansa
Oma musiikki on 8 X tehokkaampi huomioarvon kasvattaja kuin katalogi-musiikki
Oman brändimusiikin käyttö kasvattaa mainostajan tunnistamista yli 40 %
Mainoksesta pitäminen kasvaa yli 12 % kun käytetään omaa brändimusiikkia

Lähteet: Adrian North/Heriot-Watt University, Goldsmiths University

Äänessä vaikuttavuuden puolesta

Katja Lahti, Head of Data & Insight

Katja Lahti

Head of Data & Insight

040 667 4003

katja.lahti@bauermedia.fi

Katja vastaa Bauer Mediassa datan, insightin ja vaikuttavuuden mittaamisen kehittämisestä, niin sisältöjen kuin mainonnankin osalta.

Katjalla on monipuolisesti kokemusta markkinoinnin strategisesta suunnittelusta sekä toiminnan kehittämisestä isojen mediatalojen myynti- ja Sales Operations -toiminnoissa. Vapaa-ajalla Katja rentoutuu mökillään askartaen, skandidekkareita lukien, sienimetsässä samoillen ja nuorten aikuisten lastensa elämänmenoa myötäeläen.