Verkkosivut saavat pian uuden ulkoasun. Lue lisää uudesta yritysbrändistämme täältä.

Audio Landscape 2022

Meneillään olevia digitaalisia kehityshankkeita

Bauer Media on kansainvälinen toimija, joka kehittää audioinnovaatioita niin, että ne hyödyttävät mahdollisimman montaa sen aktiivista markkinaa. Suomessa kehitystyötä tehdään kiinteänä osana yhteispohjoismaista toimintaa.

Audiossa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Bauer Median audiokehitys pyrkiikin tarttumaan juuri näihin havaittuihin potentiaaleihin tuoden audiota kuluttajille uusin tavoin ja uusia kanavia pitkin. Seuraamme kehitystyössä aktiivisesti myös globaaleja trendejä, jotka antavat osaltaan tärkeää tietoa siitä, mihin kannattaa panostaa nyt ja seuraavaksi. Bauer Media on aktiivinen kehittäjä, joka panostaa siihen, että  audiomarkkina voi kehittyä ripeästi ja jotta audio olisi ihmisten saatavilla entistä monipuolisemmin.

Suomessa kehityksen kulmakivet vuonna 2022 ovat uusien audiomainonnan ratkaisujen, kuten ohjelmallisen ostamisen lisäksi, muun muassa tekoälyäänen hyödyntäminen ja teknisten kyvykkyyksien parantaminen.

Sini Kervinen
Head of Digital Business

Digiaudion teemoja, joiden kehitystyössä myös Bauer Media on kansainvälisesti mukana

SAATAVUUS

Digiaudiomainontaa koskevat samat lainalaisuudet kuin muutakin digimainontaa. Mainonnan teknologian tulee vastata EU:n lainsäädännön vaatimuksiin läpinäkyvyyden ja lupakäytäntöjen suhteen. Teknologinen kehitys seuraa display-mainonnan jalanjälkiä.

JAKELU

Sisältöjen jakelukanavien määrä kasvaa. Markkinoita hallitsee kaksi eri jakelustrategiaa. Kuuntelu joko keskitetään omiin kanaviin tai sisällöt jaetaan siellä, missä kuulijatkin ovat. Kun kuuntelua keskitetään omiin kanaviin, on hyötynä monipuolisempi ymmärrys kuuntelijoiden käyttäytymisestä esimerkiksi mahdollisten kirjautumisten myötä.

PERSONOITU KOKEMUS

Kuuntelu- ja käyttökokemuksen tulee tuntua henkilökohtaiselta. Sisältöjen osuva suosittelu ja toimiva hakutoiminnollisuus ovat yhdet tärkeimmistä ominaisuuksista, joita kuuntelijat kaipaavat.

ÄÄNIOHJAUS

Erilaiset äänikomentoja vastaanottavat laitteet ja sovellukset yleistyvät. Ääniohjaus laajenee älypuhelimista älykaiuttimiin ja älykodin laitteisiin.

MAKSUMUURI

Sisältöjen kaupallistamismallit monipuolistuvat. Audiosisältöjä on mahdollista kuluttaa mainosrahotteisesti jatkossakin, mutta erilaisten maksumuurien ja maksumallien määrät ovat kasvussa. Myös suoratoistopalveluiden keskinäinen kilpailu käyttäjistä kovenee.

NÄYTÖLLISET ÄLYKAIUTTIMET

Älykaiuttimien käyttöaste kasvaa, ne kehittyvät näytöllisiksi ja saavat lisää älylaiteominaisuuksia. On mahdollista, että kun Suomen älykaiutinaika alkaa, ovat markkinoille vyöryvät laitteet ääniohjauslaitteiden sijaan jo näytöllisiä.

AUTOKUUNTELU

Autokuuntelu on yksi merkittävimmistä audiokuuntelun käyttöpisteistä. Siksi autoteollisuuden laitekehityksellä on suuri merkitys sille, missä muodossa audiota tulevaisuudessa kuunnellaan.

YHDISTETYT LAITTEET

Kirjautuminen ja cross-device –teknologian kehittyminen tulevat mahdollistamaan entistä paremman käyttäjäkokemuksen. Kuuntelija voi jatkaa kuuntelua sillä laitteella, joka on sillä hetkellä käytössä, kirjautumalla laitteisiin henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

Puhesynteesi mahdollistaa audiomainonnan myös verkkosivuilla

Tekoälyllä tuotettu puhesynteesi on valtavirtaa uutismedioissa myös Suomessa. Esimerkiksi voice.fi on tuottanut audiota osana verkkoartikkeleita jo hyvän aikaa. Äänenlaatu on erinomainen ja hyvin aidon kuuloinen. Voice.fi:n toteutuksessa hyödynnetään sekä Microsoftin, Amazonin että Googlen teknologioita.

Audioklippeihin voi liittää myös audiomainontaa, jota on perinteisesti totuttu kuulemaan vain audiopalveluissa. Audioklippi voi sisältää esimerkiksi prerollin ja postrollin.
Bauer Media tutkii tekoälyäänen mahdollisuuksia osana audiomainontaa, myös kansainvälisesti.

Miltä puhesynteesillä toteuttu artikkelisisältö kuulostaa? Tutustu tästä.

Äänessä audioinnovaatioiden puolesta

Sini Kervinen, Head of Innovation

Sini Kervinen

Head of Innovation

040 740 4177

sini.kervinen@bauermedia.fi

Sinin vastuulla ovat innovaatioiden lisäksi tekniikka ja digitaaliset alustat, data ja insight, sekä tekoäly. Hän on myös Bauer Median johtoryhmän jäsen. Sini on työskennellyt suurissa mediataloissa johto- ja kehitystehtävissä yli 15 vuoden ajan, ja Bauer Medialla hän on ollut vuodesta 2018. Siniä inspiroivat erityisesti hyvä ja kannustava yhteishenki sekä tuloksellisuus ja tehokkuus. Tekemisessä Sini uskoo jatkuvaan oppimiseen ja rohkeaan kokeilukulttuuriin.